(beneath the pic some words in english)

Vertaal-programma’s doen vaak niet wat ze beloven, vooral niet waar het het vertalen van hele zinnen betreft, laat staan als het om hele pagina’s gaat, bij het vertalen raakt veel ‘lost in translation’. Ze snappen geen context, geen uitdrukkingen, de tekst wordt letterlijk vertaald, van een woord met verschillende betekenissen wordt de meest gebruikte er uit gepikt.

De vertaalde pagina’s zijn gewoon een opsomming van losse woordjes. Als het talen met een heel andere zinsbouw betreft zoals Nederlands vs Frans, dan wordt het helemaal wartaal.
Kortom, een vertaalprogramma kan niet ‘semantisch denken’.

Ik gebruik ze evengoed regelmatig, om losse woordjes te vertalen, en daarbij stuitte ik  op deze advertentie, waarvan ik me trouwens niet kan herinneren hem aangeklikt te hebben, maar ik zal wel een beetje teveel met de muis gezwabberd hebben, het was in ieder geval geen pop-up. Hoe ook, als je toch adverteert met een dergelijk product, dan mag je je dure gelikte pagina toch wel vrij van taalfouten houden?

PS. Dat stomme ‘x reacties naar‘ wat er staat als er een reactie is, dat komt ook niet van mij, dat is een WordPress-ding waar ik niet bij kan. Als ik het nou toch over zulks heb….

babylon

Just for fun I ‘translated’ the text above with Babelfish, one of the apps, beneath the result. Actually the translato-apps are not the subject, they were just the cause of stumbling on it. The subject is: When you make your fancy web-page to advertise something language-related, it looks very sloppy when you make stupid language errors. It’s a grammatical thing, commonly made in Dutch, but when you pretend to be such a lingo-wizard you better double-check your texts for advertising…. (just my humble opinion)

here is the babelfish-translation. I know my dutch may be a little elaborate from time to time, but the jibberjabber made of it here…..

Vertaal-programma’ s do not do frequently what them to promise does not let stand, especially where it concerns translating complete senses, as for complete pagina’ s go, at translating much ‘ touch; discharges in translation’. They get no context, no expressions, the text is litterally translated, of a word with several meanings most used from it is pecked there. Translated pagina’ s be simply an enumeration of loose woordjes. If it concerns languages with complete an other sense construction such as Dutch the US French, then it becomes entirely gibberish. In short, a vertaalprogramma is not possible ‘ semantic denken’. I use them evengoed regular to translate will have mopped surplus with the mouse loose woordjes, and thereby ran up I against this advertisement, of which I me as a matter of fact him cannot remind aangeklikt to have, but I a smattering, in any case none pop-up were. How also, if you nevertheless advertise with such a product, then you can love yourself expensive licked page nevertheless free solecism? P. That stomme ‘ x responses naar’ what stands there if there is a response, which does not come also of me that WordPress-ding are where I am not possible at. If I nevertheless have it nou concerning this….

Advertenties